Begynder Kursus

Begynderkursus for Biavl 2020

Du kan komme på venteliste 2020, ved at udfylde nedenstående skema, eller skrive til info@amagerbi.dk
                 – Fulde navn
                 – Adresse + postnr
                 – tlf nr
                 – email

Kun for de kursister der er tilmeldt 2020

Kurset afholdes på SCIENCE – 11 Thorvaldsensvej 40 1958 Frederiksberg C
Lørdag og søndag kl. 12:00 til 17:00, i følgende lokale: CPSC 1

                – Lørdag den 25. april kl. 12.00-17.00 CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)
                – Søndag den 26. april kl. 12.00-17.00 CPSC 1 (ved hovedindgangen se evt. kort-oversigt)

Nye biavlere indbydes til at deltage i KABFs kursus i biavl. Kurset afholdes normalt hvert år på samme tid af året. Nærmere oplysninger kommer her på siden nogle måneder før kursusstart.
Kurset starter med 4 teoriaftener på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet SCIENCE (Landbohøjskolen) på Frederiksberg.

                 Undervisere er Bitta Nielsen og Morten Westy

Herefter følger praktik i en af de 4 skolebigårde – beliggende på KU-Life, i Hvidovre, Ejby/Glostrup og Amager-Bi.
Det aftales på forhånd hvilken bigård der passer dig bedst/hvor der er plads. Praktikken starter mandage i Hvidovre, tirsdage på KU-Life, onsdage i Ejby og torsdag i Tårnby, alle dage enten kl. 17.00 eller kl. 18.00, 4 hverdage i maj/juni måned og endelig en 2-4 dage med honningfratagning, slyngning og smagning. Dato aftales for honningfratagning og slyngning i bigården (den praktiske del af kurset) med underviserne.
Efter kurset er der mulighed for fortsat hjælp med at komme videre hver torsdag kl. 19 i skolebigården på Tømmerupvej i Tårnby, hvor vi mødes og får en snak om bierne.
Kursusgebyr (der betales sammen med kontingentet) og inkluderer diverse undervisningsmaterialer. Endvidere er det en forudsætning at du melder dig ind i Danmarks Biavlerforening (DBF) og lokalforeningen Amager Biavler Forening, hvilket koster 785,- kr for 2020. Derved får du også hver måned Tidsskrift for Biavl . For ægtefælle/registrerede partner er et fuldt medlemsskab samt et lokalmedlemskab tilstrækkeligt. Kontingent for lokalforeningen Amager Biavlerforening er 75,- kr.

                  Amager Biavl Medlem, DBF.
                  AMBF MobilePay er: 15127
                  Bank 1981-4395276900

Det kan være en fordel at anskaffe “Lærebog i Biavl” af Eigil Holm, som eventuelt kan anskaffes sammen med begynderpakken, når man har fået startpakken med det første materiel fra DBF. På kurset gennemgås bla hvilket rammemål der anbefales, samt fordel og ulember ved forskellige stadetyper. Derudover lægges der vægt på sygdoms bekæmpelse, ikke mindst Varroa miden.

Tilmelding til kurset skal ske hurtigst muligt til Peter Haupt, e-mail: info@amagerbi.dk
– da vi igen i år har sat en begrænsning på 75 deltagere.
Se evt. undermenuen Teori, hvor der findes kort læsestof om, hvad der gennemgås på kurset.

Tilmelding til begynderkursus
i Biavl.